Dušan |
Nové stránky BETA
Hlavní nabídka
Technika & Bastlení
Média
Reklama Google

LaTeX (4) Další nastavení prostředí PDF Tisk Email
Technika & Bastlení - Technické články
Napsal uživatel Mira, OK7KM   
Pondělí, 23 Září 2013 19:41
OK7KM
Již v úvodu jsem říkal, že LaTeX má několik možností, jak nastavit pracovní prostředí. Dnes si uvedeme několik málo z nich. Proč několik málo? Není v mých silách ukázat všechny možnosti, které LaTeX nabízí. Každému vyhovuje něco jiného a funkčních rešení je tolik, že by to na tento článek ani nestačilo


Zázračné logo LaTeX a TeX

Určitě jste si všimli, že v některých příkladech je vysázeno LaTeX poněkud jinak. Ano, má to svůj vlastní sázecí „kód“  \LaTeX a \TeX.

Velikosti písma

Latex zná hned několik velikostí písma:

\tiny           5pt
\scriptsize     7pt
\footnotesize   8pt
\small          9pt
\normalsize     10pt, standardni velikost pisma
\large          12pt
\Large         14.4  pt
\LARGE      17.28 pt
\huge           20.74 pt
\Huge           24.88 pt

Prostředí seznamu

Pokud bychom si chtěli vytvořit seznam, máme k dispozici příkaz

\begin{itemize}
\item První
\item Druhý
\end{itemize}

přičemž můžeme místo itemize použít také enumerate nebo description.

Zarovnání vlevo, na střed, vpravo

Stejný příkaz jako \begin{center} \end{center}, pouze místo center použijeme flushleft, flushright.

Změna řádkování, číslo strany a datum

Mnoho prací má požadavek řádkování o vzdálenosti 1,5, v LaTeXu umístíme do preambule náledující příkaz a máme řádkování o vzdálenosti 1,5.

\def\baselinestretch{1.5}\normalsize

Pokud chceme vysázet aktuální číslo strany v záhlaví, či zápatí (viz níže), použijeme příkaz \thepage. Pro vysázení aktuálního data platí příkaz \today.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí vytváříme pomocí balíku fancyhdr, který je umístěn v preambuli. V dokumentu poté použijeme příkaz \pagestyle{fancy}. Definice záhlaví a zápatí

\usepackage{fancyhdr} %zahlavi a zapati
\lhead{Levé záhlaví}
\chead{Střed záhlaví}
\rhead{Pravé záhlaví}
\lfoot{Levé zápatí}
\cfoot{Střed zápatí}
\rfoot{Pravé zápatí}

Sazba do dvou sloupců

Pokud byste měli zájem vysázet text do dvou sloupců, musíte v preambuli uvést opět příkaz

\usepackage{multicol}

Poté text, které budete chtít umístit do dvou (a více) sloupců mezi

\begin{multicols}{2}
\end{multicols}{2}

Titulní strana s obsahem

Dnešní poslední příklad. Titulní stranu můžete vytvořit několika způsoby, já si jí nejraději vytvářím sám.

\begin{center}
\pagestyle{empty}
% Definice nadpisu %
\vspace*{7cm}                % Mezera 10 cm
\LARGE{\textbf{Nadpis}}        % Nadpis
\vspace*{12cm}
% Definovani autora, datumu, atd. %
\begin{tabular}{cc}
Autor & Jméno a příjmení \\     % Tabulka jmeno, prijmeni, datum
Datum & \today \\
\end{tabular}
\end{center}
\newpage                % Nova strana
% Vlozeni obsahu %
\tableofcontents            % Obsah
% ========================= Dokument
\pagestyle{plain}

Ano není to dokonalé, ale to nejsme nikdo, že ano :-)

Slovo na závěr? No a jaké jsou vlastné výhody a nevýhody LaTeXu?

Kdybych řekl žádné, lhal bych Vám. Samozřejmě se LaTeX nechodí pro sazbu krátkých textů, to je mnouhem rychlejší v příslušných textových editorech. Jelikož se ale jedná o sázecí systém práce v něm je velmi rychlá. V případě číslování kapitol, obrázků, grafů, tabulek a citací se o nic nemusím starat, vše zařizuji kompilátor. Narozdíl od číslování např. ve Wordu se vše aktualizuje automaticky, ale u kancelářských balíků tato část většinou končí hodně špatně.

Tím samozřejmě neříkám, že textové editory jsou špatné. Sám jsem ve Wordu napsat bakalářskou práci, ale vše má své pro a proti. LaTeX jsem zde uváděl spíše pouze pro znalost alternativního psaní technických textů.

Děkuji Vám všem, za to, že jste to se mnou vydrželi a můj e-m je Vám k dispozici pro dotazy, kritiku a vlastně cokoliv, co bystě rádi.


Autor
Autor je členem radioklubu od roku 2004 a přibližně 6 let se stará o internetové stránky radioklubu. Studuje vysokou školu a pracuje v Praze.
V případě dotazů k LaTeXu ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese: ok7km (zavinac) hotmail.com.
 
Poslední aktualizace
 5 January 2016, 07:01 
Webkamera
Webkamera na Blatenském vrchu
Change language
Sociální sítě
Náhodné foto
Podporují nás